menu_close_icon
Home > Kontakt

Máte-li zájem o naši nabídku výrobků, vřele vás zveme, abyste nás kontaktovali telefonicky, e-mailem nebo osobně v sídle naší firmy pro získání podrobných informací. Ochotně a dostatečně poskytneme veškeré pro vás potřebné informace a poradíme při nákupu.

Podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. duna 2016 (Úř. věst. EU L 119 ze 04.05.2016) informuji, že:

  1. správcem vašich osobních údajů je Sergiusz Albiński, který provozuje podnikatelskou činnost v rámci veřejné společnosti s názvem Mustaf Dental se sídlem: 42-202 Częstochowa, ul. Łęczycka 46A
  2. kontakt s inspektorem ochrany údajů – nebyl povolán
  3. Vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely odpovědi správce osobních údajů na dotaz/stížnost zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře podle čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016
  4. vaše osobní údaje budou uchovávány do okamžiku odvolání souhlasu
  5. máte právo požádat správce o přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na odvolání souhlasu a právo na přenesení údajů
  6. máte právo podat stížnost dozorovému úřadu – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů
  7. vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem
  8. uvedení osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí může znemožnit odpověď na dotaz/stížnost

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.