menu_close_icon
Home > Kontakt

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą produktową gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie naszej firmy w celu uzyskania szczegółowych informacji. Chętnie i wyczerpująco udzielimy wszelkich potrzebnych Ci informacji oraz doradzimy przy zakupie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sergiusz Albiński, prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą Mustaf Dental z siedzibą: 42-202 Częstochowa, ul. Łęczycka 46A
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – nie powołano
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia przez administratora danych osobowych odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie/reklamację na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością odpowiedzi na zapytanie/reklamację

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.