menu_close_icon
Home > Kontakt

Všetkých, ktorých zaujala naša ponuka produktov, srdečne očakávame – kontaktujte nás prosím telefonicky, e-mailom alebo nás navštívte osobne v sídle v našej spoločnosti a radi Vám poskytneme podrobné informácie. Ochotne a vyčerpávajúco Vám odovzdáme všetky potrebné informácie a poradíme pri nákupe.

V zmysle čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov z dňa 27. apríla 2016 (Úradný vestník EÚ L 119 z 04.05.2016) informujem, že:

  1. správcom Vašich osobných údajov je Sergiusz Albiński, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v rámci spoločnosti s obchodným názvom Mustaf Dental so sídlom: 42-202 Częstochowa, ul. Łęczycka 46A
  2. kontakt s Inšpektorom ochrany údajov – nie je ustanovený
  3. Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účely poskytnutia odpovede správcu osobných údajov na otázku/ reklamáciu zaslanú prostredníctvom kontaktného formulára v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov z dňa 27. apríla 2016
  4. Vaše osobné údaje budeme uchovávať do odvolania súhlasu
  5. máte právo požiadať správcu o prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo odvolať súhlas a právo na prenos osobných údajov
  6. máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov
  7. Vaše údaje nebudú spracúvané automatizovane
  8. poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, neposkytnutie osobných údajov však môže spôsobiť, že nebude možné poskytnúť odpoveď na otázku/ reklamáciu

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.