menu_close_icon
Home > O firmie

Firma Mustaf Dental od 1993 roku zajmuje się produkcją jednorazowych produktów dla stomatologów i jest pierwszą firmą w Polsce, która rozpoczęła produkcję jednorazowych śliniaków stomatologicznych z kieszonką. Nasz zespół kładzie duży nacisk na innowacyjne podejście do rozwiązań produkcyjnych, za czym idzie wysoka jakość, jak i walory praktyczne wyrobów. Zaangażowanie jakie wkładamy w procesy produkcyjne sprawiają, że nasze produkty charakteryzują się wyjątkowymi cechami, co ułatwia codzienną pracę lekarzy, jak i personelu pomocniczego.

Dzięki szerokiej grupie produktów, urozmaiconej gamie kolorów oraz co jest dla nas bardzo istotne najwyższej jakości, nasze wyroby są niezwykle cenione na rynku produktów jednorazowych i chętnie używane przez stomatologów w gabinetach dentystycznych.

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo produkty składane i nawijane na rolkę, w postaci śliniaków, serwet i pokrowców na zagłówki.

Certyfikaty

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ EN ISO 9001

Działalność naszej firmy odbywa się zgodnie z normami i procedurami Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001. Systemem objęty jest zarówno pion produkcyjny, pion sprzedaży jak i pion logistyczny. Kontrola jakości wyrobu to jeden z głównych elementów naszej pracy. Raporty produkcji i sprzedaży zawierające szeroki zbiór danych oraz zespół informacji dotyczących dostarczanych nam surowców pozwalają nam na maksymalne ograniczenie wyrobów niezgodnych. Certyfikat został wydany przez Placówkę Certyfikującą TÜV CERT – TÜV Rheinland InterCert Kft.

POLITYKA JAKOŚCI

MUSTAF DENTAL S.C. jest producentem jednorazowych śliniaków dentystycznych oraz wyrobów papierowo – foliowych do zastosowań w gabinetach lekarskich. Nadrzędnym celem naszego przedsiębiorstwa jest zrozumienie, spełnienie wymagań i oczekiwań zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów. W zakresie prowadzonej działalności zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymagań normatywnych, prawnych i regulacyjnych, które odnoszą się do produkowanych przez nas wyrobów.

Za najważniejsze cele MUSTAF DENTAL S.C. należy uznać:
określenie szans i zagrożeń dla zapewnienia utrzymania i permanentnego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001
wzrost zaufania pomiędzy firmą, a jej klientami i dostawcami
rzetelne rozpoznawanie potrzeb rynku i optymalizacja kosztów wytwarzania
nieustanne monitorowanie, doskonalenie i przystosowywanie realizowanych procesów do zmieniających się warunków otoczenia oraz stale rosnących wymagań klientów
zapewnienie deklarowanego poziomu jakości oferowanych wyrobów
ciągłe podnoszenie świadomości i umiejętności pracowników

Miarą osiągania powyższych celów jest przede wszystkim wzrost zadowolenia klienta, a także zwiększenie udziału w rynku. Realizacji polityki jakości sprzyja wdrożony system zarządzania jakością, którego założenia są znane, rozumiane i przestrzegane przez wszystkich pracowników firmy. W przedsiębiorstwie są zagwarantowane wszelkie zasoby pozwalające na sprawne funkcjonowanie i stałe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Działalność naszej firmy odbywa się zgodnie z normami i procedurami Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001. Systemem objęty jest zarówno pion produkcyjny, pion sprzedaży jak i pion logistyczny. Kontrola jakości wyrobu to jeden z głównych elementów naszej pracy. Raporty produkcji i sprzedaży zawierające szeroki zbiór danych oraz zespół informacji dotyczących dostarczanych nam surowców pozwalają nam na maksymalne ograniczenie wyrobów niezgodnych. Certyfikat został wydany przez Placówkę Certyfikującą TÜV CERT – TÜV Rheinland InterCert Kft.


USTAWA O WYROBACH MEDYCZNYCH

Wyroby produkowane przez naszą firmę są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.