menu_close_icon
Home > O firmě

Firma Mustaf Dental se od roku 1993 zabývá výrobou jednorázových výrobků pro zubní lékaře a je první firmou v Polsku, která začala vyrábět jednorázové stomatologické bryndáky s kapsou. Náš tým klade velký důraz na inovativní přístup k výrobním řešením a s tím související vysokou kvalitu a praktické přednosti výrobků. Naše zapojení do výrobních procesů přispívá k tomu, že se naše výrobky vyznačují výjimečnými vlastnostmi, což usnadňuje každodenní práci lékařů a pomocného personálu.

Díky širokému sortimentu výrobků, pestré škále barev, a co je pro nás velmi důležité, nejvyšší kvalitě jsou naše výrobky mimořádně ceněny na trhu jednorázových výrobků a často je používají zubní lékaři ve svých ordinacích.

V nabídce naší firmy najdete výrobky skládané a navinuté v roli, jako jsou bryndáky, ubrousky a potahy na opěrky hlavy.

Certifikáty

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI EN ISO 9001

Naše firma pracuje v souladu s normami a postupy systému řízení jakosti EN ISO 9001. Systém se vztahuje jak na oddělení výroby, oddělení prodeje, tak i oddělení logistiky. Kontrola kvality výrobků je jednou z hlavních činností naší práce. Zprávy o výrobě a prodeji obsahující širokou řadu dat a soubor informací o dodávaných surovinách nám umožňují maximálně omezit neshodné výrobky. Certifikát vydal certifikační orgán TÜV CERT – TÜV Rheinland InterCert Kft.

Politika kvality

MUSTAF DENTAL S.C. je výrobce jednorázových stomatologických bryndáků a výrobků z papíru a fólie pro použití v lékařských ordinacích. Prvořadým cílem našeho podniku je pochopení, splnění požadavků a očekávání jak současných, tak i budoucích klientů. V rámci našeho podnikání se zavazujeme splnit všechny normativní, právní a regulační požadavky, které se vztahují na námi vyráběné výrobky.

K nejdůležitějším cílům firmy MUSTAF DENTAL S.C. patří:
určení šancí a hrozeb pro zajištění udržitelnosti a trvalého zlepšování implementovaného systému řízení jakosti v souladu s požadavky normy ISO 9001
zvýšení důvěry mezi firmou a jejími klienty a dodavateli, spolehlivé
rozpoznávání požadavků trhu a optimalizace výrobních nákladů
průběžné sledování, zdokonalování a přizpůsobování prováděných procesů měnícím se okolním podmínkám a neustále rostoucím požadavkům klientů
zajištění deklarované úrovně kvality nabízených výrobků
neustálé zvyšování povědomí a dovedností zaměstnanců

Mírou dosažení výše uvedených cílů je především zvýšení spokojenosti klientů a také zvýšení podílu na trhu. Realizaci politiky kvality podporuje implementovaný systém řízení jakosti, jehož předpoklady znají, chápou a dodržují všichni zaměstnanci firmy. V podniku jsou zajištěny všechny zdroje umožňující efektivní fungování a neustálé zlepšování účinnosti systému řízení jakosti.

Naše firma pracuje v souladu s normami a standardy systému řízení jakosti EN ISO 9001. Systém se vztahuje jak na oddělení výroby, oddělení prodeje, tak i oddělení logistiky. Kontrola kvality výrobků je jednou z hlavních činností naší práce. Zprávy o výrobě a prodeji obsahující širokou řadu dat a soubor informací o dodávaných surovinách nám umožňují maximálně omezit neshodné výrobky. Certifikát vydal certifikační orgán TÜV CERT – TÜV Rheinland InterCert Kft.


ZÁKON O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH

Výrobky vyráběné naší firmou jsou zaregistrovány Státním úřadem pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.